Ga naar hoofdinhoud

Missie

Waar staan we voor

AEC is een eilander coöperatie die dichtbij de burger staat en met opbrengsten duurzame projecten op Ameland realiseert. Ook levert AEC een actieve lokale bijdrage aan de bewustwording van energieverbruik en het bevorderen van energiebesparende maatregelen.

Met elkaar, onafhankelijk van grote energiemaatschappijen, betrokken bij de eigen leefomgeving en kleinschalig naar een duurzame samenleving!

De AEC is een ledencoöperatie voor iedereen met een binding aan Ameland. De leden vormen samen de coöperatie. Als lid kun je meedenken, meepraten en meebeslissen (over de lokale toekomst). Coöperatief is: met elkaar, voor elkaar en van elkaar.

Visie

Waar gaan we voor

Ameland, zelfvoorzienend met elkaar! AEC heeft tot doel het stimuleren van vermindering van het energieverbruik op Ameland (door gedrag en energiebesparende maatregelen) en het energieverbruik dat toch nodig is duurzaam op te wekken via zonne-energie en mogelijk andere opties zoals aardwarmte en getijdenenergie.

Raad van Bestuur

Directeur : Andries Metz
Voorzitter : Douwe Molenaar

Secretaris :

Karin Louwes-Lubbers

Penningmeester :

Harry Frantzen

Lid :

Diederik Binnema

Lid :

Jildou Bonthuis

Commissarissen

Voorzitter : Jaap Baarsma

Secretaris :

Suzanna Twickler

Penningmeester :

Sjouke Winia

Lid :

Michel Chatalin

Statuten en jaarrekening zijn op te vragen bij het secetariaat van de Raad van Bestuur tel: +31(0)6-20932705

Back To Top