Ga naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Klik op de vraag voor het antwoord

Overstappen naar AEC is zó geregeld!

Je kunt heel eenvoudig klant worden bij de AEC via onze website. Vul het formulier in op deze pagina en wij regelen de rest. Vergeet alleen niet de einddatum van je contract van de huidige energieleverancier op te vragen. Vanaf deze datum kan het nieuwe contract bij de AEC ingaan. Hiermee voorkomen we een boete! Heb je hulp of advies nodig? Neem gerust contact met ons op, dan zorgen we samen voor de overstap vanuit huis.

Er is verschil tussen ‘lid’ en ‘klant’ zijn bij de AEC.

Als je lid wordt van de AEC, dan krijg je een stem en kan je meebeslissen over o.a. onze projecten. Voor een eenmalig bedrag van € 50,- krijg je een ledencertificaat. Een ieder die economisch gebonden is aan Ameland, krijgt één stem. Door lid te worden, wordt je aandeelhouder en steun je de AEC en de projecten.

Wil je energie van de AEC afnemen, oftewel wil je de AEC als energieleverancier? Dan wordt je klant. Je bent dan niet automatisch aandeelhouder.

Je kan dus lid óf klant zijn, of juist beide, maar dat hoeft niet.

Of is de energie van AEC duur?

Er zijn veel aanbieders voor energie op de markt. Wij van de AEC streven naar een eerlijke prijs. In veel gevallen ben je niet veel duurder uit dan de grotere energie maatschappijen. Onze terugleververgoeding is zelfs hoog t.o.v. veel bekende leveranciers.

De AEC heeft geen winstoogmerk, de opbrengsten worden ingezet voor onze projecten en het geld blijft op het eiland. Wij als AEC staan voor een eerlijk en duurzaam Ameland, met elkaar voor elkaar. In de toekomst willen we zelfs de groene energie geproduceerd op Ameland gaan leveren tegen kostprijs.

AEC wil projecten realiseren, die groen zijn.

Of het nu wind-, zon- of waterenergie is, dat maakt AEC niet uit, als het maar groen en duurzaam is. Het kunnen kleinschalige projecten zijn voor 1 of meerdere huishoudens of grote, voor (een deel van) het eiland.

Op dit moment is het bestuur van AEC bezig om te kijken wat geschikte projecten zijn om op Ameland uit te voeren. Bekijk op de pagina Projecten onze lopende en gerealiseerde projecten.

Vanaf 2035 wil Ameland niet meer afhankelijk zijn van gas. Samen met specialisten op het gebied van duurzaamheid kijken we naar mogelijkheden en innovatie.

Coöperatief is: met elkaar, voor elkaar en van elkaar.

AEC staat ervoor dat met elkaar het doel snel kan worden bereikt en dat er met elkaar veel kennis en enthousiasme aanwezig is om te werken aan een duurzaam Ameland. Het bestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken zoals klantencontacten, contacten met Energie VanOns, voorlichting en het bijhouden van de energiemarkt en duurzaamheidsprojecten. Alle leden zijn uiteindelijk de baas en komen bijeen in de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering om te praten over het beleid van de AEC. Ook wil het bestuur van AEC regelmatig via bijeenkomsten contact houden met de leden om van gedachten te wisselen over toekomstige projecten en innovaties.

CO2 is koolstofdioxide. Dus koolstofdioxidevrij.

Alle fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en kolen, stoten bij verbranding koolstofdioxide (CO2) uit. Deze CO2 komt in de atmosfeer en zorgt o.a. voor opwarming van de aarde. Veel onderzoekers hebben geconstateerd dat de opwarming van de aarde een vernietigend effect heeft op het leven op aarde. Door opwarming o.a. smelten de Noord- en Zuidpool en de ijskappen in de Arctische gebieden, zoals Groenland. Daardoor stijgt de zeespiegel en verandert het klimaat. De Deltacommissie heeft in haar rapport berekend dat door opwarming van het klimaat en de stijging van de zeespiegel Nederland deels onder water komt. Aan het einde van deze eeuw is bijvoorbeeld het Waddengebied verdwenen door de stijging van de zeespiegel.
Door nu over te stappen op andere energievormen die geen koolstofdioxide(CO2) uitstoten en dus CO2-neutraal zijn, is het mogelijk om de temperatuurstijging in deze eeuw te keren. AEC streeft naar een 100% groene energievoorziening op Ameland en we zijn hard op weg!

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op.

Back To Top