Ga naar hoofdinhoud

Energiepark Ballumerbocht

De AEC ontwikkelt samen met gemeente Ameland en
Wetterskip Fryslan een nieuw zonnepark van 3 MWp op de voormalige vuilstort in de Ballumerbocht. Er wordt een batterij aan het zonnepark gekoppeld, om bij een
overschot aan zonnestroom de energie op te slaan en op een later
moment te leveren. Gelijktijdig onderzoekt de gemeente de
mogelijkheden naar waterstofproductie en het inzetten van een
rioolslibvergister. De AEC neemt hierin geen deel.

Back To Top